Spara inte känsliga applikationsdata i ett offentligt källkodsrepo

Inledning Det finns tonvis med blogposter som handlar om att man inte ska låta känsliga konfigurationsdata hamna i ett källkodsrepo. Det är i högsta grad en god idé att låta bli, betänk följande utdrag ur en godtycklig web.config, exempel: <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <configuration>   <connectionStrings>     <add name=”DefaultConnection”          connectionString=”MY SECRET CONNECTION STRING”          providerName=”System.Data.SqlClient” />   </connectionStrings>   <appSettings>     <add key=”BankAccountNumber” value=”MY SECRET VALUE” />   </appSettings> </configuration> Original ur C:\Users\haunstm\Desktop\hemsamariten\homecontrol\Web.config … Fortsätt läsa Spara inte känsliga applikationsdata i ett offentligt källkodsrepo

Asynkron programmering i .NET

Inledning – Vad är asynkron teknik? Med några år i yrket som webbutvecklare har man som regel en bra insikt i vad dålig respons från webbsidor innebär. Tänk scenariot då användaren gjort en minimal ändring (exempelvis fyllt i ett formulär) på en webbsida. För att uppdatera var man tidigare hänvisad till att göra det med hela sidan, nu kan vi göra det med delar av … Fortsätt läsa Asynkron programmering i .NET

Smart branching med SourceTree och Git-flow

Viktigt! SourceTree visualiserar inte en nyskapad Branch förrän en Commit har skett parallellt till Branch som utgör parent! Graferna kommer emellertid splittas när child Branch Mergas i parent Branch (återintegreras i föräldrabranchen). Inledning För några år sedan rekomenderade en artikelförfattare att anamma det som kom att kallas git-flow. Idén är att standardisera branching och merging vid featureutveckling, vid hantering av snabbfixar eller releaser samt för … Fortsätt läsa Smart branching med SourceTree och Git-flow

Om att sätta upp ett nytt projekt på Github och att koppla det med Visual Studio

Skapa nytt repository på Github.Gå till https://github.com > Logga in > Klicka på +New repositoryTilldela det nya repot ett namn (i exemplet nedan används FooBar) > Klicka på Create repositoryKopiera det nyskapade repots URL(i exemplet används https://github.com/HaunsTM/FooBar.git) Använd SourceTree för att clona (checka ut) repot till den lokala datornÖppna SourceTree > Klicka på Clone / NewAnge det nyskapade repots URL (https://github.com/HaunsTM/FooBar.git) i Source Path / … Fortsätt läsa Om att sätta upp ett nytt projekt på Github och att koppla det med Visual Studio

Git och SourceTree (och Github)

Disclaimer Nedanstående text utgör inoficiella minnesanteckningar. Texten beskriver nödvändigtvis INTE verkliga förhållanden och ska heller inte tolkas som en sanning. Texten kommer att uppdateras närhelst bloggpostförfattaren så finner lämpligt. Installation Börja med att ladda ner SourceTree från https://www.sourcetreeapp.com/. Snabbnavigering SourceTree-exempel Om att sätta upp ett nytt projekt på Github och att koppla det med Visual Studio Smart branching med SourceTree och Git-flow Fortsätt läsa Git och SourceTree (och Github)

Git och Bash

Inledning Bash är en kommandotolk som i detta sammanhang kan användas vid handhavande med Git. Det finns en uppsjö av möjligheter med Git men några av de viktigaste ges av Git-processens översiktsbild. Installation Git med tillhörande kommandotolk kan hämtas för installation till Windows-system från många ställen. https://git-for-windows.github.io/ är ett. Git-bash-kommandon Skapa ett nytt Repository Skapa en ny mapp, öppna den och skapa ett nytt GIT Repository … Fortsätt läsa Git och Bash

Git -snabbguide

Disclaimer Nedanstående text utgör inoficiella minnesanteckningar. Texten beskriver nödvändigtvis INTE verkliga förhållanden och ska heller inte tolkas som en sanning. Texten kommer att uppdateras närhelst bloggpostförfattaren så finner lämpligt. Inledning Det finns flera versionshanteringssystem för källkod, exempelvis Microsoft Visual SourceSafe, Subversion eller Git för att nämna några. Vart och ett har sina egna för- och nackdelar men en dylik diskussion om vilka faller utom ramen här. I denna serie av bloggposter återfinns endast snabbguide … Fortsätt läsa Git -snabbguide

Objektmodellen i Outlook

Fig. Outlooks objektmodell Vilka objekt innehåller modellen? Application Object Application-objektet representerar Outlook-applikationen och alltså basobjektet (superklassen) i oulooks objektmodell. Till de viktigaste medlemmarna hör: CreateItem – metoden som används för att skapa exempelvis e-postmeddelande uppgifter möten Explorers – propertyn som används för att komma åt fönster som visar mappinnehåll i Outlooks UI Inspectors – propertyn som man använder för att komma åt att visa detaljer … Fortsätt läsa Objektmodellen i Outlook