Git och SourceTree (och Github)

Disclaimer

Nedanstående text utgör inoficiella minnesanteckningar. Texten beskriver nödvändigtvis INTE verkliga förhållanden och ska heller inte tolkas som en sanning. Texten kommer att uppdateras närhelst bloggpostförfattaren så finner lämpligt.

Installation

Börja med att ladda ner SourceTree från https://www.sourcetreeapp.com/.

Snabbnavigering SourceTree-exempel

Annonser