Om att sätta upp ett nytt projekt på Github och att koppla det med Visual Studio

 1. Skapa nytt repository på Github.
  Gå till https://github.com > Logga in > Klicka på +New repository
  New repository
  Tilldela det nya repot ett namn (i exemplet nedan används FooBar) > Klicka på Create repository
  Create repositoryKopiera det nyskapade repots URL
  (i exemplet används https://github.com/HaunsTM/FooBar.git)
 2. Copy repo URL
 3. Använd SourceTree för att clona (checka ut) repot till den lokala datorn
  Öppna SourceTree > Klicka på Clone / New
  Clone / New
  Ange det nyskapade repots URL (https://github.com/HaunsTM/FooBar.git) i Source Path / URL > Klicka på Clone
  Clone
  Notera vad som angetts i Destination Path: ovan.
 4. Byt namn på mappen där klonen har skapats
  Detta är bara nödvändigt om man avser att skapa Visual Studio-projektet i nästa steg på samma ställe (men synnerligen lämpligt om man inte vill ändra sökvägar i SourceTree i senare steg).
 5. Skapa ett nytt projekt i Visual Studio av valfri typ. Ge det exakt samma namn som namnet på repot som clonades nyss (FooBar) samt se till att mappen hamnar i samma rotmapp som klonen (C:\Users\haunstm\Desktop\FooBar).
  Visual Studio > File > New > Project
 6. Kopiera över allt innehåll från det klonade repots mapp till det med Visual Studio nyskapade projektets mapp.
 7. Inkludera README.md i solution-filen
  Visual Studio >  Projektet > Solution Explorer > högerklicka på Solution > Add > Existing item > (navigera tilll README.me, markera filen) Add
 8. Comitta samtliga filer som ska versionhanteras
  SourceTree > verifiera att rätt projekt valts (FooBar) > välj fliken File Status > Skriv vad som har gjorts/ändrats i fältet Commit message (t ex Första Commit till master)> Markera vilka filer som ska göras Commit på (samtliga väljs med Unstaged files) > Commit > Push

  Markera master > OK
 9. Resultat på Github

[tillbaka till SourceTree-exempel]

Annonser