Lathund för att skapa en databas med Entity Framework och Code First

Relationer

 1. One-to-One

  Exempeldata

  Locker
  Student_Id Color
  2 Röd
  3 Orange
  1 Röd
  4 Blå
  Student
  Id Name Phone
  1 Osvald 0719-19323232
  2 Kalle 0722-1314156
  3 Lisa 0700-0000000
  4 Pelle 08-08080808

  Klasser som behövs för att skapa entiteterna

  public class Locker
  {
    //ForeignKey innebär här att Student måste vara skapad före Locker
    [Key, ForeignKey("Student")]
    public int Student_Id { get; set; }
  
    public virtual Student Student { get; set; }
  
    public Locker()
    {
    }
  }
  Locker med relation till Student
  public class Student
  {
    [Key]
    public int Id { get; set; }
  
    public virtual Locker Locker { get; set; }
  
    public Student()
    {
    }
  }
  Student med relation Locker
 2. One-to-Many

  Exempeldata

  Student
  Id Name Phone
  1 Osvald 0719-19323232
  2 Kalle 0722-1314156
  3 Lisa 0700-0000000
  4 Pelle 08-08080808
  Class
  Id Student_Id Subject
  1 1 Matematik
  2 3 Matematik
  3 4 Engelska
  4 1 Kemi
  5 2 Matematik
  6 1 Fysik
  7 2 Fysik

  Klasser som behövs för att skapa entiteterna

  public class Student
  {
    [Key]
    public int Id { get; set; }	
  		
    public virtual ICollection<Class> Classes { get; set; }
  
    public Student()
    {
      this.Classes = new Collection<Class>();
    }
  }
  Student med relation till Class
  public class Class 
  {
    [Key]
    public int Id { get; set; }
  	
    [ForeignKey("Student")]
    public int Student_Id { get; set; }
  
    public virtual Student Student { get; set; }
  
    public Class()
    {
    }
  }
  Class med relation till Student
 3. Many-to-Many

  Exempeldata

  Teacher
  Id Name
  1 Rosa
  2 Kalle
  3 Pelle
  4 Lisa
  5 Olle
  6 Goliat
  7 Mowgli
  8 Natalie
  9 Samuel
  Teaches
  Id Teacher_Id Class_Id
  1 8 1
  2 3 4
  3 1 4
  4 1 4
  5 6 2
  6 6 3
  7 2 2
  Class
  Id Student_Id Subject
  1 1 Matematik
  2 3 Matematik
  3 4 Engelska
  4 1 Kemi
  5 2 Matematik
  6 1 Fysik
  7 2 Fysik

  Klasser som behövs för att skapa entiteterna

  public class Teacher
  {
    [Key]
    public int Id { get; set; }
  
    public virtual ICollection<Class> Classes { get; set; }
  
    public Teacher()
    {
      this.Classes = new Collection<Class>();
    }
  }
  Teacher med relation till Class
  public class Class
  {
    [Key]
    public int Id { get; set; }
  
    public virtual ICollection<Teacher> Teachers { get; set; }
  
    public Class()
    {
      this.Students = new Collection<Teacher>();
    }
  }
  Class med relation till Teacher
Annonser