Sourcetree och editering av .gitignore

Ibland bestämmer man av någon anledning sig för att vissa filer inte ska checkas in till källkodsrepot:

Om man då vid ett senare tillfälle ångrar sig (och vill checka in de ignorerade filerna) så kan man få ett litet helsike. Det finns säkert tusen andra sätt som är betydligt bättre än detta (för att komma tillrätta med problemet),  men genom att editera .gitignore-filen medelst lämplig texteditor och ta bort ignorerade element (och därefter spara), ges möjlighet att ånyo checka in ignorerade filer.

  1. Öppna .gitignore genom att t ex dubbelklicka på filen i SourceTree:

  2. Förhoppningsvis öpnnas den i Notepad ++ eller likvärdig editor:

  3. Editera på lämpligt sätt och spara filen – därefter går det utmärkt att åter se och välja tidigare ignorerade filer i SourceTree!

Annonser