Stödet för XML och XML-filer i VBA

XML-filer är en av de vanligaste datafilerna i likhet med text- resp kommaseparerade (CSV) filer. Att läsa filer som inte är hierarkiska (som XML eller JSON) är relativt enkelt. Man kan läsa rad för rad och processa varje koloumn separat. Om man då har XML (eller JSON) är situationen lite annorlunda eftersom det finns en hierarki (child-parent-forhållanden) i inbyggd i datastrukturen mellan posterna i datat). … Fortsätt läsa Stödet för XML och XML-filer i VBA