Ladda automatiskt in en mall i Word 2016 på en Windows 10-maskin.

För att ladda in en mall (*.dot, *.dotm) så att Word 2016 öppnas med de förutsättningarna, lägg mallfilen i %APPDATA%\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP. Sökvägen är giltig för Windows 10.

Annonser