AngularJS -ramverk

AngularJS Bra sida att testa kod på plnkr.co Grunduppsättning för AngularJS <html ng-app> <head> </head> <body> </body> </html> <——> <html> <head> </head> <body ng-app> </body> </html> ng-app talar om att det är en angularJS-app (Single Page Applcation) benämns directive får förekomma endast en gång per app (antingen som i <html ng-app> eller <body ng-app> ) Double curled brackets {{ }} Double curled brackets {{ }} talar om att innehållet … Fortsätt läsa AngularJS -ramverk