AngularJS -ramverk

AngularJS

Bra sida att testa kod på

Grunduppsättning för AngularJS

<html ng-app>
  <head>

  </head>
  <body>

  </body>
</html>

<------>

<html>
  <head>

  </head>
  <body ng-app>

  </body>
</html>

ng-app

 • talar om att det är en angularJS-app (Single Page Applcation)
 • benämns directive
 • får förekomma endast en gång per app (antingen som i
  <html ng-app>

  eller

  <body ng-app>

  )

Double curled brackets

{{ }}

Double curled brackets

{{ }}

talar om att innehållet skall tolkas som ett uttryck och att innehållet skall skrivas ut i DOM.

Exempelapp:

<html >
  <head>
    <script src=".../angular.js"/>
  </head>
  <body ng-app>

  </body>
</html>

<------>

<html>
  <head>

  </head>
  <body ng-app>

  </body>
</html>

Annonser