Hur kan en Visual Studio 2015 Add-in till Word 2016 skapas med C#?

Källa: Walkthrough: Creating Your First VSTO Add-in for Word

I den här introduktionen ska vi se hur man med hjälp av Visual Studio kan skapa en Add-in till word.

Rekvisita

  • En version av Visual Studio som har verktyg för att utveckla Microsoft Office-solution
  • Microsoft Word 2016

Skapa projektet

För att skapa ett nytt Add-in projekt i Visual Studio

  1. Öppna Visual Studio
  2. I menyn File, klicka på New och därefter Project.
  3. I fönstret för projekttyper, välj C#>Office/SharePoint>Office Add-ins>Word VSTO Add-in project.
  4. Döp projektet i rutan Name.
  5. Klicka på Ok.
Annonser