Hur hämtar och visar man tabelldata i en AngularJS – ASP.NET-applikation

Inledning

[Källa]

[GitHub repo]

I den här laborationen ska vi se hur man tar emot och hanterar tabelldata.

I laborationen kommer vi att använda oss av AngularJS direktiv ng-repeat. ng-repeat har som uppgift att repetera html-element och är ett av de vanligaste direktiven i som används när man loopar igenom collections.

Steg

 1. Skapa tabeller i databasen

  Öppna databasen > Högerklicka på Tables > Add New Table > Add Columns > Save > Ange ett namn på tabellen [i exemplet används Employees] > Ok


  Name Data Type Allow Nulls Default
  EmployeeID int
  FirstName varchar(50)
  LastName varchar(50)
  HireDate datetime
  Address varchar(200)
  City varchar(30)
  Postal Code varchar(10)
 2. Uppdatera dataentitetsmodellen

  Gå till Solution Explorer > Öppna dataentitetsmodellen [här ContactsModel.edmx] > Högerklicka på en tom yta i den för att få fram context-menyn > Update Model From Database… > Nu får vi fram ett pop-up-fönster (Entity Data Model Wizard) > Välj Tables > Finish.

 3. Lägg till en backend Action (i DataController), hämta data från databasen och returnera resultatet som JsonResult.

  public JsonResult GetEmployeeList()
        {
          List>Employee< Employee = new List>Employee<();
          using (MyDatabaseEntities dc = new MyDatabaseEntities())
          {
            Employee = dc.Employees.OrderBy(a => a.FirstName).ToList();
          }
   
          return new JsonResult { Data = Employee, JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet };
        }
 4. Lägg till en ny .js-fil med en AngularJS Controller och ett Factory

  Gå till Solution Explorer > Högerklicka på foldern där AngularJS-javascriptfilerna ska sparas [här /Scripts/AngularController/] > Add > Välj JavaScript File > Ange ett namn [här Part4Controller.js]

  angular.module('MyApp')
  .controller('Part4Controller', function ($scope, EmployeeService) {
    $scope.Employees = null;
    EmployeeService.GetEmployeeList().then(function (response) {
      $scope.Employees = response.data;
    }, function (error) {
      alert('Error!');
    });
  })
  .factory('EmployeeService', function ($http) {
   
    var fac = {};
    fac.GetEmployeeList = function () {
      return $http.get('/Data/GetEmployeeList');
    }
    return fac;
  });
 5. Lägg till en Action i vår backend Controller [här HomeController] som kommunicerar med den View som vi ska skapa i nästa steg

  public ActionResult Part4() // Hämta och visa tabelldata
  {
    return View();
  }
 6. Lägg till en View som visar hämtad tabelldata

  @{
    ViewBag.Title = "Part4";
  }
  @* Här har vi lagt till lite CSS för att det hela ska se bra ut *@
  <style>
    .tableData {
      border-left: solid 1px #D8C3C3;
      border-top: solid 1px #D8C3C3;
    }
      .tableData tr {
      }
      .tableData td, .tableData th {
        border-right: solid 1px #D8C3C3;
        border-bottom: solid 1px #D8C3C3;
        text-align: left;
        padding: 5px;
      }
      .tableData td {
      }
      .tableData th {
        background-color: #FAFAFA;
        padding: 7px 5px;
        border-bottom-color: #9C9C9C;
      }
    .odd {
      background-color: #f3f3f3;
    }
    .even {
      background-color: #ffffff;
    }
  </style>
  <h2>Part4</h2>
  
  Employee ID Employee Name Hire Date Address City Postal Code
  {{e.EmployeeID}} {{e.FirstName}} {{e.LastName}} {{e.HireDate.slice(6, -2) | date: 'dd-MM-yyyy'}} {{e.Address}} {{e.City}} {{e.PostalCode}}
  @section scripts{ http://~/Scripts/AngularController/Part4Controller.js }
 7. Kör projektet

Annonser