Hur sätter man upp AngularJS i en MVC4-applikation

Inledning

[Källa]

[GitHub repo]

Steg

I den här laborationen kommer vi att lära oss hur man sätter upp AngularJS i en MVC4-applikation.

 1. Skapa ett nytt projekt > File > New > Project Installed – Templates – Visual C# – Web – ASP.NET Web Application > OK > Välj MVC som template > Add folders and core references for: MVC > Change Authentication [No Authentication – OK] > Web App (från rullgardinsmenyn) > OK
 2. Lägg till AngularJS-biblioteket till projektet

  1. Man kan ladda ner AngularJS-biblioteksfiler från https://code.angularjs.org/

   Gå till Solution Explorer > Högerklicka på mappen Scripts > Add > Existing item > Välj ”js files required for AngularJS” > Add.

  2. Det är enklare och bättre att ladda ner AngularJS som nuget:

   Exekvera följande kommando från Package Manager Console: Install-Package angularjs

 3. Lägg till en bundle för att generera AngularJS-filer i View

  Gå till Solution Explorer > projektet [angularjs_mvc4] > App_Start > BundleConfig.cs > lägg till koden

   

  bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/angular").Include(
      "~/Scripts/angular.js",
      "~/Scripts/angular-route.js"));
 4. Modifiera _Layout.cshtml för att lägga till stöd för AngularJS

  <!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
      <meta charset="utf-8" />
      <meta name="viewport" content="width=device-width" />
      <title>@ViewBag.Title</title>
      @Styles.Render("~/Content/css")
      @Scripts.Render("~/bundles/modernizr")
    </head>
       @*Här används ng-app="MyApp" för att definiera AngularJS-applikationen. ng-app="MyApp" innebär att <body>-elementet äger den (applikationen).*@
    <body ng-app="MyApp">
      @RenderBody()
      @Scripts.Render("~/bundles/jquery")
      @* Add Angular Library Here *@
      @Scripts.Render("~/bundles/angular")
      http://~/Scripts/MyApp.js
      @RenderSection("scripts", required: false)
    </body>
  </html>
  

  ng-app används här för att automatiskt definiera angularapplikationen. ng-app=”MyApp” innebär att <body>-elementet ”äger” applikationen.

 5. Lägg till en ny js-fil till AngularJS modul/controller osv.

  Gå till Solution Explorer > högerklicka på Script-mappen > Add > Välj Javascript-file > Tilldela filen ett namn [här MyApp.js] > Add.

  Lägg till följande kod i filen:

  (function () {
    //Skapa en Module 
    var app = angular.module('MyApp', ['ngRoute']); // Vi kommer att använda ['ng-Route'] när vi implementerar routing
    //Skapa en Controller
    app.controller('HomeController', function ($scope) { // här används $scope för att dela data mellan View och Controller
      $scope.Message = "Jippi!! Nu är vi färdiga med första delen!";
    });
  })();

  Nu har vi skapat en angular-modul och en controller inom sfären för $scope-objektet.

  angular.module : En modul i AngularJS är enkelt förklarat en samling Controller, services, filter, directive osv som initialiseras när applikationen bootar upp. Man kan även jämföra den med void main()-metoden i andra språk som t ex C, C++ som utgör startpunkt i applikationen.

  angular.controller : Innehåller affärslogiken (precis samma som controllerlogiken i en MVC-applikation). Controllers är innehåller samtliga metoder och variabler som används i våra vyer. Controllers gör också att vi kan initialisera $scope (som kommer att inrymma både data och funktionalitet som vi vill använda i View).

  $scope : $scope-variabeln är ingenting annat än ett objekt som förbinder View och Controller. Den använder Angulars tvåvägskommunikationsmodell för att koppla ihop Model-data med View. När AngularJS initialiserar den här kontrollern så skapar och anknyter den $scope-objektet till den här funktionen med dependency-injection.

 6. Lägg till en ny Controller

  Gå till Solution Explorer > högerklicka på Controller-mappen > Add > Controller > tilldela Controllern ett namn [här används HomeController]

 7. Lägg till en ny Action (metod) i Controller ”Home”

  Lägg in nedanstående kod i ASP.NET Controller HomeController.cs

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.Mvc;
   
  namespace MVCWithAngularJs.Controllers
  {
    public class HomeController : Controller
    {
      //
      // GET: /Home/    
      public ActionResult Index()
      {
        return View();
      }
   
    }
  }
 8. Lägg till en View

  Högerklicka på Action-metoden (public ActionResult Index()) > Add View… > Ange vyns namn (View Name) [i exemplet används Home] < Add

  @{
    ViewBag.Title = "Index";
  }
   
  <h2>Index</h2>
  
  {{Message}}

  Direktivet ng-controller definierar vilken Controller som hanterar aktuell View. Här har vi använt ng-controller=”HomeController”.

  ng-controller : ng-controller-direktivet lägger till en Controller-klasss till aktuell View. Vi kan lägga flera controller till en enskild View.

  För att lägga till ett Controller-objekt till ett DOM-element via ett direktiv såhär:

  {{Message}}

   

 9. Kör applikationen
Annonser