Översikt över ASP.NET

.NET Framework

  1. Utvecklad för att endast exekvera på Windows-plattformen
  2. Byggt på .NET-runtime
  3. Stöd för Dependency Injection (DI)
  4. MVC & Web Api Controller är skiljda åt

.NET Core

  1. Open Source
  2. Kan köra cross-plattform
  3. Stöd för dynamisk kompilering
  4. Byggt på Dependency Injection (DI)
  5. MVC- & Web-API Controller är samma och ärver från samma basklass