Förutsättningar för Angular 2-projekt i VSTO 2015

Installera

Installera Node.js

Installera Node.js® och npm om de inte redan finns på datorn.
[Källa: https://nodejs.org/en/download/]

Kontrollera att du kör Node.js version 4.6.x eller högre, resp. npm 3.x.x eller högre genom att köra node -v och npm -v i ett terminalfönster. Äldre versioner ger fel.

Installera Visual Studio 2015 Update 3

Minimikravet för att utveckla Angular 2-applikationer med Visual Studio 2015 är att update 3 finns installerad. Tidigare versioner är inte anpassade för utveckling enligt best practices med TypeScript. För aktuell version av Visual Studio 2015, gå till Help | About Visual Studio.

Konfigurera Visual Studio för att använda External Web tools i stället för de verktyg som finns i Visual Studio:

  1. Öppna Options via Tools | Options
  2. I trädet till vänster, välj Projects and Solutions | External Web Tools.
  3. Till höger, flytta $(PATH) så att det hamnar ovanför $(DevEnvDir). Detta gör så att Visual Studio kommer att använda externa applikationer (såsom npm) innan det använder sin egen version.
  4. Klicka påOKför att stänga dialogrutan.
  5. Starta om Visual Studio 2015 för att verkställa ändringen.

Installera TypeScript 2 för Visual Studio 2015

Även om Visual Studio 2015 Update 3 levereras med TypeScript 2-stöd måste man installera TypeScript 2 separat (TypeScript 2 behövs för att utveckla Angular 2-applikationer).

För att installera TypeScript 2: Ladda ner och installera TypeScript 2.0 för Visual Studio 2015 eller installera TypeScript 2 med npm: npm install -g typescript@2.0.