GIT -rutin när man ska skapa en ny feature

Byt branch till dev: git checkout dev Uppdatera dev från upstream git pull upstream dev Skapa featurebranch git checkout -b namnPåBranch Gör ändringar i kod Lägg till ändrade filer git add –all / namnPåEnskildFil Commita ändringarna till lokalt repo git commit -m ”En beskrivning av vad som har förändrats” Se vilka ändringar som gjorts: git log –oneline Byt branch till dev git checkout dev Uppdatera … Fortsätt läsa GIT -rutin när man ska skapa en ny feature