GIT -rutin när man ska skapa en ny feature

 1. Byt branch till dev:
  git checkout dev
 2. Uppdatera dev från upstream
  git pull upstream dev
 3. Skapa featurebranch
  git checkout -b namnPåBranch
 4. Gör ändringar i kod
 5. Lägg till ändrade filer
  git add --all / namnPåEnskildFil
 6. Commita ändringarna till lokalt repo
  git commit -m "En beskrivning av vad som har förändrats"

  Se vilka ändringar som gjorts: git log –oneline

 7. Byt branch till dev
  git checkout dev
 8. Uppdatera dev från upstream
  git pull upstream dev
 9. Byt branch till namnPåBranch
  git checkout namnPåBranch
 10. Gör git rebase på dev
  git rebase dev
 11. Pusha ändringar till upstream
  git push origin namnPåBranch

  (gör hit innan eventuell quick fix)