Cheat Sheet SVN

Viktiga definitioner

Trunk

Trunken är produktionskod. Filerna i den här mappen ska inte röras – man utvecklar i Brancher

Branch

En branch är ett sidospår från Trunken och det är i Brancher som utveckling sker för att inte störa andra utvecklare

Tags

Tags är markörer för revisioner. Vanligtvis ”version 1.0” osv.e history of the repository, usually things like ”this was released as 1.0”.

Arbetsflöde

* Växla till Branch {
	Högerklicka på mappen med koden > TortoiseSVN > Switch {
			To path: [branch URL]
		} > OK > Högerklicka på mappen med koden > {
			Merga in Trunken i Branch
			TortoiseSVN > Merge > Next > [Merge a range of revisions] > Next > {
				Merge revision range
				
				URL to merge from: *****.../trunk
				
				specific range: [lämna tom]	
			} > Next > Next > Merge > OK
		} > Högerklicka på mappen med koden > SVN Commit > OK > filerna har committats till servern

} > 

* Normal work {

} >

* Merga in Branchen i Trunken efter att utvecklingen är klar {

	* Börja med att merga in aktuell Tunk i Branch
		Högerklicka på mappen med koden > TortoiseSVN > Merge > Next > [Merge a range of revisions] > Next > {
			Merge revision range
			
			URL to merge from: *****.../trunk
			
			specific range: [leave blank]	
		} > Next > Next > Merge > OK > Högerklicka på mappen med koden > SVN Commit > OK > filerna har committats till servern
	* Byt till Trunk
	Högerklicka på mappen med koden > TortoiseSVN > Switch {
		To path: [*****.../trunk]
	} > OK > Högerklicka på mappen med koden > {
		Merga in Trunken i Branch
		TortoiseSVN > Merge > Next > [Merge a range of revisions] > Next > {
			Merge revision range
			
			URL to merge from: *****.../[branch]
			
			specific range: [lämna tom]	
		} > Next > Next > Merge > OK
	} > Högerklicka på mappen med koden > SVN Commit > OK > filerna har committats till servern
}