En (mycket) kortfattad lathund för Angular’s template-syntax

Syntax Förklaring [property]=”expression” tilldela ett attribut värdet av ”expression” (event)=”statement” exekvera ”statement” när ”event” inträffar [(property)]=”expression” skapa tvåvägsdatabindning med ”expression” [class.special]=”expression” använd klassen ”special” när värdet av ”expression” är sant [style.color]=”expression” tilldela CSS propertyn ”color” värdet av ”expression” Fortsätt läsa En (mycket) kortfattad lathund för Angular’s template-syntax