Many to Many med WHERE-villkor i LINQ to SQL

Om man har bakgrund med förståelse för SQL kan saker och ting bli väldigt svårt när det kommer till LINQ. Many to Many är ett typiskt sådant fall. I en bloggpost funnen på nätet, LINQ (C#) Many to Many Query using Entity Framework, demonstreras hur man kan formulera WHERE-villkor i queryn. Betrakta figuren nedan som visar entiteterna A och B: Entiteterna A och B och … Fortsätt läsa Many to Many med WHERE-villkor i LINQ to SQL

Hur implementerar man routing i ett AngularJS – ASP.NET MVC-projekt?

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi se hur man kan implementera routing i ett AngularJS – ASP.NET MVC-projekt. Routing i AngularJS liknar routing i MVC, skillnaden ligger i att MVC-routing är på serversidan medan AngularJS ligger på klientsidan. Routing i AngularJS kan göras på tre sätt: Hashbang Mode (exempel på URL : ”http://www.bigstar.se/#!/dashboard”) HTML5 Mode (exempel på URL : ” http://bigstar.se/dashboard”) … Fortsätt läsa Hur implementerar man routing i ett AngularJS – ASP.NET MVC-projekt?

Visa data i tabeller med expandera fält för detaljer.

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi titta på hur man kan hämta och visa data samt simultant hämta ytterligare detaljer om dessa data i en AngularJS / ASP.NET MVC-applikation. Att visa tabelldata är en mycket vanlig uppgift för utvecklare. Ibland är det emellertid olämpligt att visa all data på en gång och då kan man tänka sig en lösning där detaljer … Fortsätt läsa Visa data i tabeller med expandera fält för detaljer.

Hur man bygger ett formulär för registrering med validering.

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi bygga ett enkelt registreringsformulär med validering av inmatat användardata. Steg Skapa tabell i databasen I nedanstående figur har vi utökat databastabellen Logins med fälten EmailId resp. Gender. Öppna databasen > Högerklicka på tabellen vars kolumndefinition som vi ska ändra > Open Table Definition > Lägg till önskade kolumner > Update > Ok Uppdatera dataentitetsmodellen Lägg … Fortsätt läsa Hur man bygger ett formulär för registrering med validering.

Hur implementerar man seriekopplade rullgardinsmenyer (som behöver göra anrop mot backend för att visa korrekta alternativ; t ex Land – Städer) med AngularJS och ASP.NET MVC

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen kommer vi att se hur man kan implementera seriekoppladde rullgardinsmenyer. Ibland är det nödvändigt att hålla ett beroende mellan dropdownlistor på en websida; ett valt värde i en lista ska påverka vad som skall visas i en annan lista. Det finns åtskilliga exempel på vad man kan använda det här till men bara för att ta något … Fortsätt läsa Hur implementerar man seriekopplade rullgardinsmenyer (som behöver göra anrop mot backend för att visa korrekta alternativ; t ex Land – Städer) med AngularJS och ASP.NET MVC

Hur man skapar en loginsida i AngularJS i en MVC4-applikation

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi se hur man skapar en loginsida genom att använda AngularJS i en ASP.NET MVC4-applikation. I förra exemplet såg vi hur vi kunde använda get()-metoden. Här ska vi se hur vi kan använda AngularJS $http post()-metod för att skicka in data till servern. Steg Skapa tabeller i databasen Öppna databasen > Högerklicka på tabellen > Add … Fortsätt läsa Hur man skapar en loginsida i AngularJS i en MVC4-applikation

Verktyg i Visual Studio för Office-paketet

VSTO VSTO (Visual Studio Tools for Office) är utvecklingverktygen som används för att skapa tilläggsmoduler till Microsoft Office 2003 och senare Office-versioner, baserade på .NET Framework. Verktygen (mallar till Microsoft Visual Studio och ett runtimebibliotek) gör att Office-programmen kan exponera funktionalitet via typsystemet i .NET. På det här sättet kan tillägg till Office-programmen skrivas i CLI-kompatibla programspråk och använda funktioner och gränssnitt från Office-programmen i … Fortsätt läsa Verktyg i Visual Studio för Office-paketet

Lathund för att skapa en databas med Entity Framework och Code First

Relationer One-to-One Exempeldata Locker Student_Id Color 2 Röd 3 Orange 1 Röd 4 Blå Student Id Name Phone 1 Osvald 0719-19323232 2 Kalle 0722-1314156 3 Lisa 0700-0000000 4 Pelle 08-08080808 Klasser som behövs för att skapa entiteterna public class Locker { //ForeignKey innebär här att Student måste vara skapad före Locker [Key, ForeignKey(”Student”)] public int Student_Id { get; set; } public virtual Student Student { … Fortsätt läsa Lathund för att skapa en databas med Entity Framework och Code First

Dependy Injection och IoC – vad handlar det om?

Dependency Injection Många erfarna programmerare talar om Dependency Injection och framställer fenomenet som om det vore någon form av hjärnkirurgi. Men, vad handlar det om egentligen? Man kan kalla Dependency Injection för många saker. Till syvende och sist handlar det inte om annat än att utnyttja de möjligheter som redan erbjuds i programmeringsspråket. Låt oss betrakta följande kodsnutt: public class MyClass { private DataTableReader _reader; … Fortsätt läsa Dependy Injection och IoC – vad handlar det om?

Spara inte känsliga applikationsdata i ett offentligt källkodsrepo

Inledning Det finns tonvis med blogposter som handlar om att man inte ska låta känsliga konfigurationsdata hamna i ett källkodsrepo. Det är i högsta grad en god idé att låta bli, betänk följande utdrag ur en godtycklig web.config, exempel: <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <configuration>   <connectionStrings>     <add name=”DefaultConnection”          connectionString=”MY SECRET CONNECTION STRING”          providerName=”System.Data.SqlClient” />   </connectionStrings>   <appSettings>     <add key=”BankAccountNumber” value=”MY SECRET VALUE” />   </appSettings> </configuration> Original ur C:\Users\haunstm\Desktop\hemsamariten\homecontrol\Web.config … Fortsätt läsa Spara inte känsliga applikationsdata i ett offentligt källkodsrepo