Hur implementerar man seriekopplade rullgardinsmenyer (som behöver göra anrop mot backend för att visa korrekta alternativ; t ex Land – Städer) med AngularJS och ASP.NET MVC

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen kommer vi att se hur man kan implementera seriekoppladde rullgardinsmenyer. Ibland är det nödvändigt att hålla ett beroende mellan dropdownlistor på en websida; ett valt värde i en lista ska påverka vad som skall visas i en annan lista. Det finns åtskilliga exempel på vad man kan använda det här till men bara för att ta något … Fortsätt läsa Hur implementerar man seriekopplade rullgardinsmenyer (som behöver göra anrop mot backend för att visa korrekta alternativ; t ex Land – Städer) med AngularJS och ASP.NET MVC

AngularJS -ramverk

AngularJS Bra sida att testa kod på plnkr.co Grunduppsättning för AngularJS <html ng-app> <head> </head> <body> </body> </html> <——> <html> <head> </head> <body ng-app> </body> </html> ng-app talar om att det är en angularJS-app (Single Page Applcation) benämns directive får förekomma endast en gång per app (antingen som i <html ng-app> eller <body ng-app> ) Double curled brackets {{ }} Double curled brackets {{ }} talar om att innehållet … Fortsätt läsa AngularJS -ramverk