GIT -rutin när man ska skapa en ny feature

Byt branch till dev: git checkout dev Uppdatera dev från upstream git pull upstream dev Skapa featurebranch git checkout -b namnPåBranch Gör ändringar i kod Lägg till ändrade filer git add –all / namnPåEnskildFil Commita ändringarna till lokalt repo git commit -m ”En beskrivning av vad som har förändrats” Se vilka ändringar som gjorts: git log –oneline Byt branch till dev git checkout dev Uppdatera … Fortsätt läsa GIT -rutin när man ska skapa en ny feature

Git -snabbguide

Disclaimer Nedanstående text utgör inoficiella minnesanteckningar. Texten beskriver nödvändigtvis INTE verkliga förhållanden och ska heller inte tolkas som en sanning. Texten kommer att uppdateras närhelst bloggpostförfattaren så finner lämpligt. Inledning Det finns flera versionshanteringssystem för källkod, exempelvis Microsoft Visual SourceSafe, Subversion eller Git för att nämna några. Vart och ett har sina egna för- och nackdelar men en dylik diskussion om vilka faller utom ramen här. I denna serie av bloggposter återfinns endast snabbguide … Fortsätt läsa Git -snabbguide