Verktyg i Visual Studio för Office-paketet

VSTO VSTO (Visual Studio Tools for Office) är utvecklingverktygen som används för att skapa tilläggsmoduler till Microsoft Office 2003 och senare Office-versioner, baserade på .NET Framework. Verktygen (mallar till Microsoft Visual Studio och ett runtimebibliotek) gör att Office-programmen kan exponera funktionalitet via typsystemet i .NET. På det här sättet kan tillägg till Office-programmen skrivas i CLI-kompatibla programspråk och använda funktioner och gränssnitt från Office-programmen i … Fortsätt läsa Verktyg i Visual Studio för Office-paketet

Objektmodellen i Outlook

Fig. Outlooks objektmodell Vilka objekt innehåller modellen? Application Object Application-objektet representerar Outlook-applikationen och alltså basobjektet (superklassen) i oulooks objektmodell. Till de viktigaste medlemmarna hör: CreateItem – metoden som används för att skapa exempelvis e-postmeddelande uppgifter möten Explorers – propertyn som används för att komma åt fönster som visar mappinnehåll i Outlooks UI Inspectors – propertyn som man använder för att komma åt att visa detaljer … Fortsätt läsa Objektmodellen i Outlook