Spara inte känsliga applikationsdata i ett offentligt källkodsrepo

Inledning Det finns tonvis med blogposter som handlar om att man inte ska låta känsliga konfigurationsdata hamna i ett källkodsrepo. Det är i högsta grad en god idé att låta bli, betänk följande utdrag ur en godtycklig web.config, exempel: <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <configuration>   <connectionStrings>     <add name=”DefaultConnection”          connectionString=”MY SECRET CONNECTION STRING”          providerName=”System.Data.SqlClient” />   </connectionStrings>   <appSettings>     <add key=”BankAccountNumber” value=”MY SECRET VALUE” />   </appSettings> </configuration> Original ur C:\Users\haunstm\Desktop\hemsamariten\homecontrol\Web.config … Fortsätt läsa Spara inte känsliga applikationsdata i ett offentligt källkodsrepo

Git -snabbguide

Disclaimer Nedanstående text utgör inoficiella minnesanteckningar. Texten beskriver nödvändigtvis INTE verkliga förhållanden och ska heller inte tolkas som en sanning. Texten kommer att uppdateras närhelst bloggpostförfattaren så finner lämpligt. Inledning Det finns flera versionshanteringssystem för källkod, exempelvis Microsoft Visual SourceSafe, Subversion eller Git för att nämna några. Vart och ett har sina egna för- och nackdelar men en dylik diskussion om vilka faller utom ramen här. I denna serie av bloggposter återfinns endast snabbguide … Fortsätt läsa Git -snabbguide