Verktyg i Visual Studio för Office-paketet

VSTO VSTO (Visual Studio Tools for Office) är utvecklingverktygen som används för att skapa tilläggsmoduler till Microsoft Office 2003 och senare Office-versioner, baserade på .NET Framework. Verktygen (mallar till Microsoft Visual Studio och ett runtimebibliotek) gör att Office-programmen kan exponera funktionalitet via typsystemet i .NET. På det här sättet kan tillägg till Office-programmen skrivas i CLI-kompatibla programspråk och använda funktioner och gränssnitt från Office-programmen i … Fortsätt läsa Verktyg i Visual Studio för Office-paketet

Stödet för XML och XML-filer i VBA

XML-filer är en av de vanligaste datafilerna i likhet med text- resp kommaseparerade (CSV) filer. Att läsa filer som inte är hierarkiska (som XML eller JSON) är relativt enkelt. Man kan läsa rad för rad och processa varje koloumn separat. Om man då har XML (eller JSON) är situationen lite annorlunda eftersom det finns en hierarki (child-parent-forhållanden) i inbyggd i datastrukturen mellan posterna i datat). … Fortsätt läsa Stödet för XML och XML-filer i VBA