Hur man sätter upp ett Angular 2-projekt i VSTO 2015

Steg 1: Hämta QuickStart-filer [Källa: https://github.com/angular/quickstart%5D Steg 2: Skapa ett Visual Studio ASP.NET projekt Skapa ASP.NET 4.x projektet som vanligt: I Visual Studio: File | New | Project I Template-trädet, välj Templates | Visual C#| Web. Välj template ASP.NET Web Application, ge projektet ett namn och klicka på OK. Välj mallen EMPTY, klicka på OK. Steg 3: Kopiera QuickStart filer i projektmappen ASP.NET Kopiera QuickStart-filer … Fortsätt läsa Hur man sätter upp ett Angular 2-projekt i VSTO 2015

Hur implementerar man routing i ett AngularJS – ASP.NET MVC-projekt?

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi se hur man kan implementera routing i ett AngularJS – ASP.NET MVC-projekt. Routing i AngularJS liknar routing i MVC, skillnaden ligger i att MVC-routing är på serversidan medan AngularJS ligger på klientsidan. Routing i AngularJS kan göras på tre sätt: Hashbang Mode (exempel på URL : ”http://www.bigstar.se/#!/dashboard”) HTML5 Mode (exempel på URL : ” http://bigstar.se/dashboard”) … Fortsätt läsa Hur implementerar man routing i ett AngularJS – ASP.NET MVC-projekt?

Visa data i tabeller med expandera fält för detaljer.

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi titta på hur man kan hämta och visa data samt simultant hämta ytterligare detaljer om dessa data i en AngularJS / ASP.NET MVC-applikation. Att visa tabelldata är en mycket vanlig uppgift för utvecklare. Ibland är det emellertid olämpligt att visa all data på en gång och då kan man tänka sig en lösning där detaljer … Fortsätt läsa Visa data i tabeller med expandera fält för detaljer.

Hur man bygger ett formulär för registrering med validering.

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi bygga ett enkelt registreringsformulär med validering av inmatat användardata. Steg Skapa tabell i databasen I nedanstående figur har vi utökat databastabellen Logins med fälten EmailId resp. Gender. Öppna databasen > Högerklicka på tabellen vars kolumndefinition som vi ska ändra > Open Table Definition > Lägg till önskade kolumner > Update > Ok Uppdatera dataentitetsmodellen Lägg … Fortsätt läsa Hur man bygger ett formulär för registrering med validering.

Hur implementerar man seriekopplade rullgardinsmenyer (som behöver göra anrop mot backend för att visa korrekta alternativ; t ex Land – Städer) med AngularJS och ASP.NET MVC

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen kommer vi att se hur man kan implementera seriekoppladde rullgardinsmenyer. Ibland är det nödvändigt att hålla ett beroende mellan dropdownlistor på en websida; ett valt värde i en lista ska påverka vad som skall visas i en annan lista. Det finns åtskilliga exempel på vad man kan använda det här till men bara för att ta något … Fortsätt läsa Hur implementerar man seriekopplade rullgardinsmenyer (som behöver göra anrop mot backend för att visa korrekta alternativ; t ex Land – Städer) med AngularJS och ASP.NET MVC

Hur man skapar en loginsida i AngularJS i en MVC4-applikation

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi se hur man skapar en loginsida genom att använda AngularJS i en ASP.NET MVC4-applikation. I förra exemplet såg vi hur vi kunde använda get()-metoden. Här ska vi se hur vi kan använda AngularJS $http post()-metod för att skicka in data till servern. Steg Skapa tabeller i databasen Öppna databasen > Högerklicka på tabellen > Add … Fortsätt läsa Hur man skapar en loginsida i AngularJS i en MVC4-applikation

Hur man hämtar data från databas genom en AngularJS – ASP.NET MVC-applikation

Inledning [Källa] [GitHub repo] I den här laborationen ska vi hämta data från databas till vår AngularJS – ASP.NET MVC-applikation. I exemplet kommer vi att använda angulars $http-service för att hämta data från servern. Steg Lägg till en databas Gå till Solution Explorer > Högerklicka på App_Data-mappen > Add > New Item > Välj ”SQL Server Database” under ”Data” > Ange ett databasnamn > Add … Fortsätt läsa Hur man hämtar data från databas genom en AngularJS – ASP.NET MVC-applikation

Verktyg i Visual Studio för Office-paketet

VSTO VSTO (Visual Studio Tools for Office) är utvecklingverktygen som används för att skapa tilläggsmoduler till Microsoft Office 2003 och senare Office-versioner, baserade på .NET Framework. Verktygen (mallar till Microsoft Visual Studio och ett runtimebibliotek) gör att Office-programmen kan exponera funktionalitet via typsystemet i .NET. På det här sättet kan tillägg till Office-programmen skrivas i CLI-kompatibla programspråk och använda funktioner och gränssnitt från Office-programmen i … Fortsätt läsa Verktyg i Visual Studio för Office-paketet

Spara inte känsliga applikationsdata i ett offentligt källkodsrepo

Inledning Det finns tonvis med blogposter som handlar om att man inte ska låta känsliga konfigurationsdata hamna i ett källkodsrepo. Det är i högsta grad en god idé att låta bli, betänk följande utdrag ur en godtycklig web.config, exempel: <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <configuration>   <connectionStrings>     <add name=”DefaultConnection”          connectionString=”MY SECRET CONNECTION STRING”          providerName=”System.Data.SqlClient” />   </connectionStrings>   <appSettings>     <add key=”BankAccountNumber” value=”MY SECRET VALUE” />   </appSettings> </configuration> Original ur C:\Users\haunstm\Desktop\hemsamariten\homecontrol\Web.config … Fortsätt läsa Spara inte känsliga applikationsdata i ett offentligt källkodsrepo

Git -snabbguide

Disclaimer Nedanstående text utgör inoficiella minnesanteckningar. Texten beskriver nödvändigtvis INTE verkliga förhållanden och ska heller inte tolkas som en sanning. Texten kommer att uppdateras närhelst bloggpostförfattaren så finner lämpligt. Inledning Det finns flera versionshanteringssystem för källkod, exempelvis Microsoft Visual SourceSafe, Subversion eller Git för att nämna några. Vart och ett har sina egna för- och nackdelar men en dylik diskussion om vilka faller utom ramen här. I denna serie av bloggposter återfinns endast snabbguide … Fortsätt läsa Git -snabbguide