Cheat Sheet SVN

Viktiga definitioner Trunk Trunken är produktionskod. Filerna i den här mappen ska inte röras – man utvecklar i Brancher Branch En branch är ett sidospår från Trunken och det är i Brancher som utveckling sker för att inte störa andra utvecklare Tags Tags är markörer för revisioner. Vanligtvis ”version 1.0” osv.e history of the repository, usually things like ”this was released as 1.0”. Arbetsflöde * … Fortsätt läsa Cheat Sheet SVN

GIT -rutin när man ska skapa en ny feature

Byt branch till dev: git checkout dev Uppdatera dev från upstream git pull upstream dev Skapa featurebranch git checkout -b namnPåBranch Gör ändringar i kod Lägg till ändrade filer git add –all / namnPåEnskildFil Commita ändringarna till lokalt repo git commit -m ”En beskrivning av vad som har förändrats” Se vilka ändringar som gjorts: git log –oneline Byt branch till dev git checkout dev Uppdatera … Fortsätt läsa GIT -rutin när man ska skapa en ny feature

En (mycket) kortfattad lathund för Angular’s template-syntax

Syntax Förklaring [property]=”expression” tilldela ett attribut värdet av ”expression” (event)=”statement” exekvera ”statement” när ”event” inträffar [(property)]=”expression” skapa tvåvägsdatabindning med ”expression” [class.special]=”expression” använd klassen ”special” när värdet av ”expression” är sant [style.color]=”expression” tilldela CSS propertyn ”color” värdet av ”expression” Fortsätt läsa En (mycket) kortfattad lathund för Angular’s template-syntax

Förutsättningar för Angular 2-projekt i VSTO 2015

Installera Installera Node.js Installera Node.js® och npm om de inte redan finns på datorn. [Källa: https://nodejs.org/en/download/%5D Kontrollera att du kör Node.js version 4.6.x eller högre, resp. npm 3.x.x eller högre genom att köra node -v och npm -v i ett terminalfönster. Äldre versioner ger fel. Installera Visual Studio 2015 Update 3 Minimikravet för att utveckla Angular 2-applikationer med Visual Studio 2015 är att update 3 … Fortsätt läsa Förutsättningar för Angular 2-projekt i VSTO 2015

Hur man sätter upp ett Angular 2-projekt i VSTO 2015

Steg 1: Hämta QuickStart-filer [Källa: https://github.com/angular/quickstart%5D Steg 2: Skapa ett Visual Studio ASP.NET projekt Skapa ASP.NET 4.x projektet som vanligt: I Visual Studio: File | New | Project I Template-trädet, välj Templates | Visual C#| Web. Välj template ASP.NET Web Application, ge projektet ett namn och klicka på OK. Välj mallen EMPTY, klicka på OK. Steg 3: Kopiera QuickStart filer i projektmappen ASP.NET Kopiera QuickStart-filer … Fortsätt läsa Hur man sätter upp ett Angular 2-projekt i VSTO 2015

Prisvärt övervakningssystem

Länge har jag funderat över bra användningsområde till mina gamla och utjänta mobiler. Hur är det nu, bara för att en mobiltelefon börjar bli lite gammal, har urkass batteritid och kanske en spräckt display, förtjänar den inte en andra chans? Vad gör man? Plockar fram MacGyver ur gömmorna? Kameralinsen kanske fortfarande är hel? Naturligtvis beror det på vad man tänker sig. I den här posten … Fortsätt läsa Prisvärt övervakningssystem

Many to Many med WHERE-villkor i LINQ to SQL

Om man har bakgrund med förståelse för SQL kan saker och ting bli väldigt svårt när det kommer till LINQ. Many to Many är ett typiskt sådant fall. I en bloggpost funnen på nätet, LINQ (C#) Many to Many Query using Entity Framework, demonstreras hur man kan formulera WHERE-villkor i queryn. Betrakta figuren nedan som visar entiteterna A och B: Entiteterna A och B och … Fortsätt läsa Many to Many med WHERE-villkor i LINQ to SQL

AngularJS, grundläggande koncept med beskrivning

Template HTML med markup för AngularJS (t ex ”ng-app”) Directives attribut och element som hör till AngularJS Model den data som användaren ser i View och kan interagera med Scope kontexten i vilken Model är lagrad så att controllers, directives and expressions kan komma åt den Expressions en javascript-liknande kodsnutt som gör att AngularJS kan läsa och skriva till variabler Compiler sköter parsning av Template … Fortsätt läsa AngularJS, grundläggande koncept med beskrivning